Bezbednost mladih na internetu

Kontakt

Bezbednost mladih na internetu

Tel: +381(65)-83-83-196 ili +381(65)-83-83-197


Luka Radović | Izvršni direktor | luka.radovic@bezbednonanetu.org | +381(65)-83-83-196

Milica Radić | Finansijska direktorka | milica.radic@bezbednonanetu.org | +381(65)-83-83-197

Radno vreme kancelarije

Ponedeljak – petak | 09:00 – 13 i 14:00-20:00

Subota | 10:00-18:00

Nedelja | 11:00-17:00

Radno vreme je fleksibilno što znači da ne mora biti strogo navedeno ovo vreme. Na mailove odgovaramo čim ih vidimo!