Simulacija javne rasprave o Smernicama mladih za njihovo uključivanje u zaštitu životne sredine