Učenici OŠ “Dr Đorđe Natošević” otkrili tajne inKognita na kreativnom predavanju!

Učenici OŠ “Dr Đorđe Natošević” otkrili tajne inKognita na kreativnom predavanju!

Učenici četvrtog i petog razreda Osnovne škole “Dr Đorđe Natošević” u Novom Slankamenu imali su priliku da se prošle nedelje, na zanimljivom predavanju pod nazivom “inCognito. – Novi Slankamen”, upotebe sa fascinantnim svetom misterioznog.

Zajedno sa predavačima, mladi istraživači su krenuli na avanturu otkrivanja tajni skrivenih iza reči “inCognito”. Naučili su da prefiks “in” često znači “ne” ili “bez”, dok “Cognito” potiče od latinske reči “cognoscere” što znači “znati”. Dakle, “inCognito” doslovno znači “nepoznat” ili “bez znanja”.

Tokom predavanja, učenici nisu samo pasivno slušali, već su aktivno učestvovali u brojnim zanimljivim aktivnostima. Zagonetke, igre uloga i kreativne radionice pružile su im priliku da na zabavan i edukativan način istraže koncept tajnosti i misterije na internetu.

Vrhunac programa bilo je kreiranje velikog zajedničkog panoa na kome su učenici iscrtavali šta su to naučili o internetu i bezbednosti na internetu.

Predavanje “inCognito. – Novi Slankamen” nije bilo samo zabavno, već je i razvilo kod učenika kritičko razmišljanje, maštu i kreativnost, podstaknulo želju za učenjem i otkrivanjem novog, kao i podsticanje online bezbednosti.

Da li i vi imate neku internet tajnu koju želite da sačuvate? Ko zna, možda vas čeka nova avantura otkrivanja!